Dünyaya Farklı Bakış: Haritalar

Sevgili Öğrenciler,

Bu ders kapsamında; ilk olarak haritalar ve haritacılıkla ilgili temel kavramlar ve tanımlar açıklanacaktır. Daha sonra haritaların nasıl sınıflandırıldığı ve Türkiye’de harita üreten kurumlar hakkında bilgi verilecektir. Ayrıca haritaların hangi amaçlar için üretildiğinden bahsedilecektir.

Harita yapımında kullanılan teknikler ve teknolojiler kısaca açıklanarak, eğitime katılan çocuklarla kampüs alanında GPS ve Total Station ölçüm aletleri kullanılarak koordinat ve detay ölçümü gerçekleştirilecektir. Arazide yapılan ölçülerin laboratuvarda özel haritacılık yazılımları kullanılarak nasıl değerlendirildiği ve nasıl haritaya dönüştürüldüğü örnek çalışmalarla gösterilecektir.

Son olarak, yine haritaların nasıl kullanılacağı ya da başka bir ifadeyle haritaların nasıl okunacağı arazide örnek bir uygulama ile gösterilecektir. 

 

"Dünyaya Farklı Bakış: Haritalar" dersi Doç. Dr. Halil AKINCI tarafından verilecektir.