Kağıt Nasıl Yapılır?

Sevgili Öğrenciler,

Gerçekleştirilecek bu derste öğrencilere atık kâğıtların tekrar nasıl liflendirildiği uygulamalı olarak açıklanacaktır. Elde edilen liflerden tekrar kâğıt yapılması sağlanarak liflerin bir birlerine sadece su kullanarak nasıl hidrojen bağları ile bağlandığı anlaşılır bir şekilde anlatılacaktır. 
Çalışma kapsamında atık kâğıt kaynağı olarak gazete kâğıtları ve ofis kâğıtları kullanılacaktır. Öncelikle kâğıt türleri hakkında basit ve ayırt edici bilgiler verilecektir. Gazete kâğıdının odunun tüm bileşenlerini içerdiği ofis kâğıtlarının ise kimyasal prosesler ile elde edilen selülozdan oluştuğu öğrencilerin anlayabileceği şeklide açıklanacaktır. Daha sonra kağıtlar öğrencilere yırtılarak kırptırılacak ve hamurlaştırışı olarak adlandırdığımız mikser ile alkali kullanarak hamurlaştırılması diğer bir ifade ile liflerin serbest hale getirilmesi sağlanacaktır. Elde edilen hamurların kâğıt yapılabilmesi için kesafeti artırılacak ve rapid-köthen kâğıt makinesinde tekrar kâğıt formasyonuna dönüştürülmesi sağlanacaktır. Kâğıt yapımı sırasında formasyonun nasıl olusturulduğu içerisinden suyun nasıl uzaklaştırıldığı ve su uzaklaştıkça liflerin nasıl birbirlerine yapıştırıcı bile kullanmadan kuvvetlice bağlandığı uygulamalı olarak anlatılacaktır. 
Ders sonrası elde edilen kâğıtlar öğrencilere hatıra olarak verilecektir.

 

"Kağıt Nasıl Yapılır ?" dersi Yrd. Doç. Dr. Emrah PEŞMAN tarafından verilecektir.