Kesin kayıt

Kesin kayıtlar;   5 Eylül - 8 Eylül  2017 tarihleri arasında ön kayıt başvuru sırasına göre gerçekleştirilecektir. 


Ön kayıt başvuru sırası 4 Eylül günü ilan edilecektir. 


Ön kayıtlar bu web sitesi üzerinden; kesin kayıtlar bizzat yapılacaktır.


Kesin kayıt yeri: Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezi


AÇÜ ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ Etkinlikleri Ücreti : 50 TL*


 

KESİN KAYIT İÇİN GEREKEN BELGELER** 

 


 

AÇÜ Çocuk Üniversitesi ücret ödemesi, aşağıda bilgileri yer alan Üniversitemiz Döner Sermaye hesabına yapılabilmektedir.  


Banka Adı ve Şubesi     XXX Bankası - XXX Şubesi
Hesap Adı                     Artvin Çoruh Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
Iban No                         TRXX YY ZZ AA
Açıklama                       AÇÜ Çocuk Üniversitesi - Öğrenci Adı ve Soyadı 

 


 

* AÇÜ Çocuk Üniversitesi; Şehit ve Gazi yakınlarına ücretsizdir.

** Belgeler 5 - 8 Eylül 2017 tarhileri arasında Nihah Gökyiğit Kongre Merkezinde kurulacak olan Kayıt Masasına teslim edildiğinde öğrencinin kaydı onaylanacaktır.