İletişim


 

Proje Yürütücüsü
Doç. Dr. Seydi Ahmet SATICI - Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi
İletişim: sasatici@artvin.edu.tr


Proje Rehberi
Arş. Gör. Hilal BİLGİN - Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi
İletişim: hilalbilgin91@artvin.edu.tr - 0544 265 16 26